Érdi Polgárőr Egyesület
Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület Honlapja
OPSZ

ÉRD
Szomszédok Egymásért Mozgalom

ÉRD

Készítette:
ÉRDI VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
és szerződött együttműködő partnere:
PREGUARD Biztonságtechnikai Mérnöki Kft.

TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETŐ……………………………………… ………..………3
fejezet – SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM………….……4
MI A SZEM?… …………………………………………………….……4
A SZEM CÉLJA……………………………………………………………………..…5
A SZEM MŰKÖDÉSE…………………………………………………………………5
fejezet – BŰNMEGELŐZÉS……………………………………………………….7
MIRE FIGYELJÜNK?……………………………………………………………..7
Gyanús küldemények ………………………………………………………………..………7
Észlelt jogsértések………………………………………………………………………..……7
Gyanús személy leírása……………………………………………………………………..8
Gyanús gépjármű leírása……………………………………………………………………..8
CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM…………………………………….…9
SZEMÉLY- ÉS VAGYON VÉDELEM………………………………………………11
LAKÓINGATLAN-BETÖRÉS ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI……………..14
A bejárati ajtó……………………………………………………………………………………..14
Riasztók, távfelügyelet……………………………………………………………………….…14
Felületvédelem……………………………………………………………………………………..15
Nyaralók, hétvégi házak, hobbikertek védelme……………………………………..15
GÉPKOCSI VÉDELME…………………………………………………………………16
VAGYONTÁRGYAK AZONOSÍTÁSI MŰVELETEI…………….…………………….16
FONTOS TELEFONSZÁMOK…………………………………………………….18
KIADTA, SZERKESZTETTE…………………………………………………………..19

BEVEZETŐ
A rendszerváltás után dr. Kopácsi Sándor nyugállományú rendőr altábornagy hosszú kanadai emigrációjából hazatérve hozzákezdett a polgárőrség szervezéséhez, és az akkor már Kanadában és Nagy-Britanniában jól bevált civil bűnmegelőzési program, a Neighbourhood Watch hazai adaptációjaként a Szomszédok Egymásért Mozgalom magyarországi elterjesztéséhez.
A külföldi példák szerint eredményességét annak köszönheti, hogy a programban résztvevők életvitelét nem változtatja meg, egyfajta közérzeti, lakókörnyezeti biztonságot nyújt.
A közbiztonság olyan kollektív társadalmi termék, amely az egyének és a közösségek tevékenységéből, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, a polgárok önvédelmi képességei és a vállalkozói piac nyújtotta a szolgáltatások együtteséből alakul ki.
A bűnözés azt fenyegeti, ami minden embernek a legdrágább: életünk, egészségünk, értékeinket, biztonságunkat.
A lakosság önvédelmi felkészítésében az ÉRD-SZEM keretében kívánunk segíteni, ezáltal a Szomszédok Egymásért Mozgalom a Polgárőrség bűnmegelőzési védőhálójává válik. A jó szomszédság megfizethetetlen segítség.
A bűnözés társadalmi tömegjelenség, a társadalom „betegsége” .A bűnözés nem szüntethető meg, újabb és újabb formái jelennek meg, más veszélyeket hordozva magukban. Ennek megfékezésében a közösség segítségére, részvételére is szükség van a bűnüldöző szervezeteknek. A bűnt megelőzni ott lehet, ahol megvalósulhat, és azok előzhetik meg, akiket fenyeget. Mindannyiunk bármelyik pillanatban, bármely bűncselekménynek lehet sértettje, áldozata.
A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, annak megvalósulását szolgáló kormányzati cselekvési program csak az önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé.
A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával és taktikával lehet eredményesen reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi közigazgatás irányítója, és mint testület, elősegítheti és koordinálhatja a helyi bűnmegelőzést. Az össztársadalmi bűnmegelőzés akkor teljes, ha a helyi és a tágabb közösség is rész vállal benne, ha a célok elérése érdekében számítani lehet minden olyan érintett és érdekelt személy és szervezet közreműködésre, amelyek a társadalom önvédelmi képességének javítása érdekében cselekedni tudnak vagy akarnak.
ÉRD-SZEM kiadványunkkal szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, valamint módszertani segítséget szeretnénk nyújtani néhány bűnmegelőzési forma ismertetésével. A tanácsokat külön-külön már többször hallhatták sok helyen. Mindezeket kiegészítjük most az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) és a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) ajánlásaival. (ÉRD-SZEM)

I. fejezet

MI AZ ÉRD-SZEM?
Egy olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
Magyarországon jó ideje elfogadott élethelyzet, hogy a polgárok biztonságuk védelmét minden tekintetben a rendőrségtől várják el. Tudjuk, hogy ezt egyedül nem vállalhatja fel. Érden a rendőrség munkáját jelenleg 126 polgárőr segíti. A bűnmegelőzésben elkötelezettek, de önkéntes munkájuknak anyagi, személyi és technikai okokból határai vannak. Sajnos a közösség méretétől függetlenül bekövetkezhet, hogy potenciális célpontjaivá vállunk a bűnözőknek. Könnyű dolog feltételezni azt, hogy velünk ilyesmi nem történhet meg. Odafigyeléssel, egymás segítésével megelőzhetjük a bűncselekményeket vagy annak számszerű növekedését, azaz mindnyájunknak szerepet kell vállalnunk az aktív bűnmegelőzésben.
Sem a rendőrök, sem a polgárőrök nem fordíthatják teljes figyelmüket a kisebb lakóközösségekre a biztonság megteremtésében, fenntartásában, ezért indokolt az ÉRD-SZEM kialakítása.
Lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget éreznek saját és mások élet- és vagyonbiztonsága iránt.
A mozgalomban résztvevőknek nem feltétlen az a feladatuk, hogy bűnelkövetőt fogjanak el, szakszerű orvosi ellátást nyújtsanak, hanem az elsődleges és azonnali segélynyújtást biztosítsák a rászorulóknak.
Segítő szándékkal figyelünk egymásra, mely által nyilvánvalóbbá válhatnak a gyanús dolgok, és ha megbizonyosodunk arról, hogy az általunk észlelt esetek törvénysértéshez vezetnek, értesítjük a polgárőrséget vagy a rendőrséget. A szervezett együttműködés biztonságot nyújt mindenkinek, akkor is ha bármennyi időre elhagyja otthonát.
Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévőknek is.
Egy adott közösségi területen kialakított jelzőrendszer /kürt, riasztó-jelzőrendszer, URH, telefonos riasztás/ szükség esetén történő működtetése, az azonnali segélynyújtás pótolhatatlan előnyei biztosítja. 

Az ÉRD-SZEM célja
Helyi szinten csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, tevékenyen segíteni az áldozattá válás megelőzését.
Kialakítani az egymást támogató közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját tulajdonának védelméhez, kölcsönös együttműködésen és párbeszéden keresztül.
Nemcsak bűncselekmény, de más eseménynek /baleset, rosszullét, tűz, stb./ esetén is tudjanak segítséget nyújtani egymásnak.
„SEGÍTS MAGADON ÚGY, hogy MÁSOKAT IS SEGÍTESZ”
Minden utca lakóinak önállóan kell döntenie arról, hogy az ÉRD-SZEM-be be akarnak-e kapcsolódni. Gondoljunk bele, hogyha szabadságra megyünk, elutazunk nyaralni, síelni, vagy a fél üzleti útja miatt otthon marad egy anya kisgyermekekkel, mennyivel megnyugtatóbb érzés, ha az ÉRD-SZEM résztvevői vigyáznak házukra, és probléma esetén értesítenek minket.
Az ÉRD-SZEM tagjai nemcsak polgárőrök, hanem kapcsolatot tartanak lakókörnyezetükkel, és az onnan származó észrevételeket eljuttatják a polgárőrhöz, rendőrökhöz. Tevékenységükkel segítik a bűnmegelőzési munkát. Az ÉRD-SZEM elindításával kialakulhat utcánként egy jobb közösségi szellem, biztonságosabb, nyugodtabb és segítőkész légkör vehet majd bennünket körül, mellyel javulhat az életminőségünk.
Az ÉRD-SZEM bármely lakóközösségében létrehozható. Optimális működése akkor biztosított, ha a lakóközösségének legalább egy részét sikerül bevonni.

AZ ÉRD-SZEM MŰKÖDÉSE
Sokan részt veszünk benne, tudtunkon kívül is. Amikor utcánkban megkérdezünk valakit, akit még nem láttunk arra járni, hogy kit keres. Vagy elutazás előtt átszólunk a szomszédnak, hogy figyeljenek a házra, míg nem tartózkodunk otthon.
Apró cselekedetek, amelyek a kisebb közösségekben mindennaposak, hiszen az ott lakók ismerik egymást, feltűnik, ha idegen jár arra. Erről lehet szó egy-egy város, nagyobb település, lakótelep esetében is, ha az egymás közelében lakók veszik a fáradságot és szóban álnak egymással (szomszédokkal) a cél érdekében. A cél az, hogy egymás dolgainak, ingatlanának, szokatlan dolgok észlelése révén a lakók kis közössége megelőzze a betöréseket, egyéb bűncselekményeket.(ÉRD-SZEM)
Ha valahol összefog néhány lakó, akik rálátnak egymás házára, telkére, kicserélik egymással telefonszámaikat, lakcímüket akkor nagy valószínűséggel, vagy többen közülük könnyebben, hamarabb észreveszik a betörési kísérleteket, rongálásokat, netán illetéktelen ott jártát is.
„Figyelni kell a szomszédokra!”
Mérjék fel, hogy az adott utcában mennyien vannak, akik érdekeltek abban, hogy az ÉRD-SZEM-ben részt vegyenek. Érdemes felmérni, kik a nyugdíjasok, kismamák, a rendszeresen otthontartózkodó lakótársak, akikre feltehetően számítani lehet.
Az érdeklődők tartsanak megbeszélést. Ha találkoznak egymással az utcán, esténként, hétvégén, beszélgessenek erről a témáról is. A csoportokról elérhetőségük érdekében állítsanak össze egy listát. (1.sz melléklet)
Közülük egy-két személy vállalja az összekötői feladatok ellátását az Érdi Polgárőrség-el.
Így az értesítések alapján követni tudjuk, hányan kapcsolódtak be az ÉRD-SZEM programba.
Lakkosáig fórum keretében kívánjuk tájékoztatni az érdeklődő lakosságot és népszerűsíteni a mozgalmat, ahol az előadók a Rendőrség, Önkormányzat, Polgárőrség képviselői lesznek.
A megalakulás során a felmerülő kérdésekre bármikor készséggel válaszolunk.
Az Érdi Újság-ban amely a helyi önkormányzat lapja, és a polgárőrség honlapján folyamatos tájékoztatást adunk az ÉRD-SZEM-be bekapcsolódott utcákról.
Későbbiekben pályázatok során anyagi támogatást kívánunk elnyerni kommunikációs eszközök vásárlásra.  Ez által a résztvevők vész esetén riadóláncként azonnal értesíteni tudják egymást.
Biztonságos életkörülmények kialakításában a közösség összefogása a legjelentősebb. Bízunk abban, hogy az ÉRD-SZEM megalakítása során az eddig meg nem ismert utcában lakó szomszédokkal is megismerkednek, felveszik a szomszédokkal a kapcsolatot, ezáltal kezdeményezésünknek egyfajta közösségépítő szerepe is van.

II Fejezet – Bűnmegelőzés
Az ÉRD-SZEM kulcsa a lakó közösség együttműködése, amely akadályozza a bűnözést, és segítséget nyújt a bűncselekmények felderítésében.
MIRE FIGYELJÜNK?
GYANUS KÖRÜLMÉNYEK
-          Látszólag céltalanul őgyelgő személyek
-          Házakba becsengető, ablakon beleső, különböző ürügyekkel bekéredzkedő személyek (legyünk egészségesen bizalmatlanok a házalókkal, utcai árusokkal)
-          Más házában, kertjében tartózkodó idegenek
-          Az utcán feltűnően lassan-többször elhaladó gépkocsi
-          Gépkocsi ajtaját felnyitni megpróbáló idegenek.
-          Hangoskodó, közterületen rongáló személyek
-          Járókelőket molesztáló személyek
-          Gyermekintézményeknél, játszótereken a gyerekekkel beszédbe elegyedő gyanús személyek
A fenti gyanús körülmények esetén célszerű az ÉRD-SZEM tagokat vagy a polgárőröket jelzésként értesíteni.
ÉSZLELT JÓGSÉRTÉSEK
-          Élet- és testi épség elleni bűncselekmények
-          Rongálás, vandalizmus
-          Lopás
-          Betörés
-          Rablás
-          Gépkocsi feltörés
-          Gyermekek molesztálása
-          Verekedés, garázdaság, testi sértés
-          Baleset
-          Drogterjesztés
Észlelt jogsértések esetén hívható telefonszámok:  112 segélyhívó            107 Rendőrség
Érdi rendőrkapitányság
06-23-365-007 (ügyelet 0-24)
06-20-444-12-77 (ügyelet 0-24)
Érdi Városi Polgárőr egyesület
06-23-374-459 (ügyelet 0-24)
06-30 621-25-79 (ügyelet 0-24)
06-30-621-25-80 (ügyelet 0-24 DIÓSD)          ÉRD-SZEM
Semmiképp sem ajánlatos egyedül közvetlenül beavatkozni.  Lehetőség szerint maradjon a helyszínen, kísérje figyelemmel az intézkedő rendőr (polgárőr) helyszínre érkezésig, ha szükséges segítse az intézkedést.
Nagy segítséget nyújt, ha pontos, részletes, határozott leírást tud adni a gyanús személyről, gépjárműről.
Gyanús személy leírása
Neme, kora, magassága, súlya, bőrszíne arc részletek – szem színe, formája, szemöldök alakja, színe, száj és ajkak, fül, orr nagysága és alakja, ráncok, bajusz?!, szakáll?!   Hajviselet, hajszín, nyak, ádámcsutka, ruházat.
Különleges ismertető jelek: tetoválás, piercing, sebhely, különleges járás, sérült vagy hiányos testrész, beszéd.
Mit mondott a gyanús személy? A nála látott eszköz, fegyver leírása.
Gyanús gépjármű leírása
Szín, gyártmány, modell, rendszáma vagy annak hiánya, kocsiszekrény típusa,(zárt, nyitott limuzin, kombi, kabrió, egyéb) sérülés, rozsdafolt, antenna, matricák, különleges jelzések, kabalák, kerék dísztárcsa, menetirány, vezető (nő vagy férfi) benne ülök létszáma.
CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM ,
A család a társadalom legkisebb közössége. Minden állam elsőleges célja a család normális működésének megőrzése, mert ennek hiánya a társadalom egészét veszélyezteti.
Az Alkotmány 15. § kimondja : „ A Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a család intézményeit.”
Alapvető követelmény, hogy a családtagok egymás életét, testi épségét, emberi méltóságát, személyiségi jogait ne sértsék, azokat tartsák tiszteletben.
Az erőszakos légkör, a fenyegetés, a fizika, lelki és szexuális bántalmazás sok család széteséséhez, családtagok kiváláshoz, a társadalmi normák veszélyeztetéséhez vezetnek.
A szülőknek már kicsi korban el kell kezdeni a gyermekek biztonságos utcaközlekedésre való nevelését. Magyarázzuk el, mit, miért teszünk (pl.: gyalogos átkelőhelyen piros lámpa zöldre vált).  Ahol nincs járda, ott mindig a forgalommal szemben közlekedjen. Mielőtt önállóan kezd el közlekedni, mutassuk meg a biztonságos útvonalakat. Ha tömegközlekedési eszközt kell igénybe venni, tanítsa meg a biztonságos várakozásra, fel- és leszállásra.
Ha a játszótér környékén gyanús kinézetű ember csavarog, hívjuk el, és magyarázzuk el, miért nem kívánatos ott maradni. Ha már elég nagy ahhoz, hogy egyedül közlekedjen, Azt is tudni fogja, ne maradjon ott, ahol valami nem látszik rendben lévőnek. Meg kell beszélni vele mit, tegyen, ha úgy érzi, hogy követik. Változtasson irányt, menjen be egy ismerős vagy forgalmas üzletbe, ha szükséges kérjen segítséget.
Ha valaki megragadja, sikítson, rugdosson. Próbáljon minél erősebben az őt tartó kézbe harapni, így a fájdalomtól a fogás meglazulhat annyira, hogy el tudjon szaladni.
A gyermeknek tudni kell, hogy a rendőrökhöz, polgárőrökhöz mindig fordulhat segítségért.  A gyermek soha se féljen a rendőrtől, polgárőrtől, mert az akkor sem fog rá haragudni, ha kiderül, hogy nem volt olyan nagy a veszély.
Meg kell tanítani ha, eltéved, kihez fordulhat segítségért, (Rendőr, Polgárőr, Közterület-felügyelő) .
Már kicsi korban tanítsuk meg a nevét, címét a telefonszámot (ha már telefonnal rendelkezik ajánlatos a gyorshívásra tenni a számot) –ahol a szülő elérhető.
Ha a gyermek egyedül tartózkodik a lakásban, soha ne nyisson ajtót az idegennek, kérje meg jöjjön vissza később mikor a szülők otthon tartózkodnak, de soha konkrét időpontot ne közöljön.
Telefonhívás esetén az idegennel ne közölje, hogy rajta kívül tartózkodik-e még valaki a lakásban, mondja azt, hogy a szülei most nem érnek rá, hívja őket később. A tíz évnél fiatalabb gyermeket nyilvános helyen ne hagyjuk egyedül mosdóba menni. Ha csak az ellenkező nemű szülő van, a gyermekkel kérjük meg az ott dolgozó alkalmazottakat, hogy segítsenek a gyermeket szemmel tartani.
Az iskolában a rendőrség, polgárőrség által szervezett biztonságra nevelő D.A.D.A. program keretében a gyermekek megtanulják azokat a viselkedési formákat, amelyekkel veszélyhelyzetben biztonságuk érdekében élni tudnak.
Komoly gondot okozhat a lakóközösségben a 14-18 év közötti korosztály kezelése.  Az unalom, egy-egy rosszul megválasztott barát, a felnőttekkel szemben tanúsított dac, olykor szinte megoldhatatlannak látszó feladat elé állítja a szülőket, a környezetet( mások nyugalmát zavaró zenehallgatás, járdán –játszótéren való száguldozás kerékpárral, dohányzás, italozás, kábítószer fogyasztás, kisebb lopások stb.) akkor is ha erre nincs szüksége.
Amire fokozottan figyelni kell!
-          szokásos magatartás hirtelen megváltozik
-          igazolatlan hiányzások az iskolából, csavargás
-          tanulmányi eredmény indokolatlan romlása
-          környezetében történtek nem érdeklik (közömbösség)
Hogyan lehet megelőzni?
Mindenekelőtt szenteljenek nagyobb figyelmet a környezetükben élő fiataloknak.  A szülő beszélje meg a gyermekével a számára jelentéktelennek tűnő problémákat is.  A bizalom a jó kapcsolat a legjobb védekezés. Értessék meg a gyermekkel, hogy nem akkor válnak felnőtté, ha viselkedésük, magatartásuk miatt szembe kerülnek a környezetükkel.
Próbáljanak meg olyan szabadidős tevékenységeket célként kitűzni a közösségben élő fiatalok elé, amelyek számukra is jelentőséggel bírnak.
Mik lehetnek ezek?
-          Klubhelység, konditerem kialakításában segítség
-          Kezdeményezzék a kapcsolatfelvételt a helyi iskolával. Pl.: Meg lehet egyezni az igazgatóval az iskola udvarát, pályáját hétvégenként a fiatalok használhassák, cserébe segítenek a pálya, udvar karbantartásában.

SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELEM
A rendőrségi statisztikák, kimutatása alapján napjainkban is jellemző a vagyon elleni bűncselekmények magas aránya.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűncselekményektől való jogos félelem ellenére a tulajdonosok részéről nem történik meg a megfelelő védekezés. A vagyon elleni bűncselekmények egy része, a sértettek könnyelműségével, felelőtlenségével (az esetek 90%- ban az áldozat felelőssége is megállapítható) magyarázható, melyek megelőző intézkedésekkel, egymásra való kölcsönös odafigyeléssel, fokozott védekezéssel megelőzhető lett volna.
Személyünk, otthonunk, vagyontárgyaink védelmében elsősorban önmagunknak kell, gondoskodunk! A gondosság, óvatosság, egészséges gyanakvás az Ön biztonságát szolgálja!
A kiszemelt vagyontárgyak megszerzésért az elkövetők a legkülönbözőbb módszereket és eszközöket használják, és nem riadnak vissza az erőszakos megoldásoktól sem.  A könnyű zsákmányszerzés reményében egyre inkább a gyermekeket, nőket, időseket választják célpontjaiknak.
Rablás
Módszereiben az erőszakos útonálló jellegű elkövetés, valamint a hírtelen erőszakkal leszakított táskákkal történő gyors elfutás került előtérbe. Az elkövetés helye általában a kihalt utca, vagy kevésbé kivilágított közterület.
Zsebtolvajlás
A nap szinte minden szakában, kiemelten zsúfolt helyeken, tömegközlekedési eszközökön, ezek megállóiban illetve peronon követik el. Sok esetben csoportosan tevékenykednek ami, megnehezíti a tettenérésüket.
Besurranásos vagy trükkös lopások
A elkövetők az idősek jóhiszeműségét, segítőkészségét kihasználva a legkülönbözőbb a legmeghökkentőbb ürüggyel próbálnak bejutni a lakásba, (pohár víz kérése, közüzemi díj beszedése, csatornajavítás, pénzváltás, pénz kicserélés- mondván a nyugdíj összege hamis bankjegyekkel fizették ki stb.), hogy értéktárgyakat tulajdonítsanak el.
Az előbbiekben említett bűncselekmények közös jellemzője, hogy az elkövető (k) közvetlen „személyes” kapcsolatba kerülnek a későbbi sértettel. Így a sértett élete, testi épsége veszélybe kerülhet.
Annak érdekében, hogy Ön ne váljon a fenti bűncselekmények áldozatává, kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
-          Sétálás esetén kerülje az elhagyott, ki nem világított helyeket, sétáljon a bejáratoktól, bemélyedésektől távol!
-          Ne rövidítse le az útját, ha gondozatlan, elhagyott területen vagy bokros, erdős részen kell keresztül haladnia!
-          Ha gyanakszik arra, hogy követik, menjen a legközelebbi házhoz, üzlethez és kérjen segítséget!
-          Bevásárláskor soha ne hagyja őrizetlenül más boltban vásárolt csomagjait!
-          nagyobb bevásárlásait ne egyedül intézze!
-          Pénztárcáját mindig úgy helyezze el, hogy a ne lehessen hozzáférni!
-          Mielőtt beül kocsijába, győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik az utastérben!
-          Ha a felvonót akarja használni, ne lépjen be a fülkébe, ha gyanús személy vagy személyek tartózkodnak bent, inkább várja meg a következő lehetőséget!
-          Ha mégis megtámadják a felvonóban használja a „vészjelző” gombot!
-          Ha arra gyanakszik, hogy lakásában, házában valaki tartózkodik mikor Ön hazaért ne lépjen be, hívjon segítséget!
-          ha Ön családi házban lakik a kaput és az ajtót, akkor is tartsa zárva, ha Ön otthon tartózkodik!
-          Ha ön egyedülálló hölgy (pl.: özvegy) a névtábláján ne jelezze!
-          Ne nyisson ajtót bárkinek, házalókat ne engedjen be lakásába!
-          Szereltessen fel kémlelő ablakot a bejárati ajtóra, ha teheti, kamerával védje házát, lakását!
-          Ha Ön számára ismeretlen díjbeszedő a lakásban lévő mérőórát akarja leolvasni, kérje el igazolványát, megbízólevelét és ellenőrizze azt telefonon a szolgáltatónál, addig az ismeretlen a lakáson kívül tartózkodjon!
-          Családi ház esetén az a zárt kapun keresztül kérjük el igazolványát!
-          Ha ismeretlen telefonálni szeretne (általában veszélyhelyzetben, azonnali késedelemnélküli telefonálás a hivatkozás) akkor kérje el a telefonszámot és Ön telefonáljon! Semmilyen körülmények között ne engedje be!
-          Ha leselkedő embereket, csavargókat lát a környéken, értesítse a SZEM aktivistákat, polgárőröket, rendőröket!

Már szinte mindenki számára közhelynek tűnik, míg távol vannak, otthonuktól betörhetnek a lakásába, értékeik betörök, tolvajok célpontjává válhatnak, sőt akkor is, ha otthon tartózkodnak.

Tény, hogy az utóbbi időben megnövekedet a betöréses lopások száma.
Nem szabad elfelejteni, azonban mint már ezt az előzőkben említettük, hogy a betöréses lopások minimális anyagi ráfordításban saját és egymás értékeire történő nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek.

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy Ön ne váljon betörés áldozatává!

-          Ha távozik lakásából, ne hagyjon az ajtón üzenetet, hogy mikor érkezik haza!
-          A lakásból való eltávozása és hazaérkezése lehetőség szerint ne legyen kiszámítható!
-          Minél kevesebb embernek mondja el utazásának, távollétének időtartamát, annál kisebb az esélye, hogy egy betörés sértettévé váljon.
-          Ha több napra utazik, el ezt jelezze közvetlen szomszédjainak, ÉRD-SZEM aktivistának, gondoskodjon arról, hogy valaki rendszeresen ürítse postaládáját, esetleg kérjen postafiókot a postán!
-          Aki segítségét kéri, annak személyét közölje a szomszédokkal, ÉRD-SZEM aktivistával, ha lehet, mutassa be az illetőt!
-          Ha ismeretlen személlyel beszél telefonon, ne adjon ki az Ön személyére vonatkozó tájékoztatást!
-          Ha üzenetrögzítője automatikusan válaszoló készülék, ne azt közölje, „Pillanatnyilag senki nincs itthon” hanem „jelenleg nem tudok rendelkezésére állni
-          Ha mégis megtörtént a bűncselekmény, akkor rendrakás helyett kérje meg szomszédjait a rendőrség értesítésére.

A LAKÓINGATLAN-BETÖRÉS ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI
A lakások, családi, hétvégi házak, nyaralók, mind potenciális célpontjai a bűnözőknek. A betöréseket elemezve megállapítható, melyek a kedvelt behatolási helyek. Így a védekezés stratégiáját ezek ismeretében érdemes kidolgozni.
A bejárati ajtó
A betöréses lopások többségét lakótelepi lakások sérelmére követik el. Általában a bérházakban a lépcsőházak felé szinte csak a bejárati ajtó néz. Sajnos a bérházakban felszerelt nyílászárók minősége biztonsági szempontból igen sok kívánnivalót hagy maga után, megerősítés nélkül még biztonsági zár felszerelése esetén is könnyen betörhető. Legcsekélyebb ráfordítást a keresztpánt felszerelése igényel. Ez nem jár nagy munkával, a betörő dolgát pedig jelentősen megnehezíti.
Az ajtó-, ablakkeret falba erősítésével szintén meg lehet növelni a nyílászárók szilárdságát. A kereskedelmi forgalomban kaphatóak olyan biztonsági zárlemezek, amiket viszonylag egyszerűen, házi módszerekkel is megfelelő minőségben fel lehet szerelni. A zárlemezt ne közvetlenül az ajtókerethez rögzítse, hanem falkapcsok segítségével az ajtókon keresztül a falhoz.
A zárbetétre érdemes többet áldozni, mert az egyszeri befektetés hamar megtérülhet. Hiába a masszív, vastag tölgyfa ajtó, keresztpántos zár, ha a betét könnyen törhető vagy fúrható.
Minden biztonsági rendszer olyan erős, mint a leggyengébb részegysége. A hengerzárnak az ajtó síkjában kell feküdnie. Amennyiben ez nem oldható meg, úgy gondoskodni kell kívülről nem szerelhető hengerzár-védőlemezről. Természetesen bűnügyi szempontból legjobb a tömör vaslemezzel kombinált faajtó, de a díszesebb bejárati ajtók üvegezett részeinek megerősítésére is van mód. Kaphatóak a kereskedelemben biztonsági, fóliázott üvegek, melyek szilárdsága, ütésállósága vetekszik a keményfa ajtókéval. Célszerű a keretet is megerősíteni, hogy az esetleges kiemelést megakadályozzuk.
Az ajtópántok védelme legalább olyan fontos, mint a záraké. Kiemelés ellen védeni kell az ajtókat. Az ajtólap ne lazán illeszkedjen a kertbe, mert ez által a réseket kihasználva feszítőeszközzel be lehet törni a megerősített nyílászárókat is.

Riasztórendszerek, távfelügyelet
A korszerű technikai berendezések a vagyonvédelem területén is jelen vannak a piacon. Szolgáltatásban és árfekvésben is széles választék áll rendelkezésünkre. Döntésünket anyagi lehetőségeink és az ésszerűség befolyásolják.
Lehetőség szerint védje objektumát riasztórendszerrel, melyet be lehet köttetni távfelügyeleti szolgáltatóhoz. A távfelügyelet egy olyan 24 órás figyelőszolgálat, ahol speciális számítógépek segítségével diszpécserek fogadják az Ön riasztórendszerétől érkező üzeneteket. A riasztás történhet telefonvonalon, biztonsági rádión vagy az Interneten keresztül. A riasztási üzenetekre (betörésjelzés, szabotázsjelzés, tűzjelzés, segélykérés, hibajelzés, nyitás-zárásérzékelés stb.) a diszpécserszolgálat intézkedik. A riasztóval védett ingatlanokhoz gombnyomásra vagy riasztás jelzés esetén a helyi kivonuló szolgálat járőrei rövid – szerződésben vállalt – időn belül a helyszínre sietnek a károk megakadályozása, illetve elhárítása érdekében. Betörés esetén azonnal értesítik a rendőrséget, a járőrök pedig biztosítják a helyszínt. A kivonulás idejét, eseményét a számítógépes eseménynaplóban regisztrálják.

Megemlítünk néhány védelmi módot, amelyek növelik a védett terület biztonsági szintjét

Felületvédelem
Lényege: élesített riasztórendszer figyeli az összes nyílászáró szerkezetet, falazatokat, födémeket és jelzi az át- és behatolási kísérletet.
Eszközei:
–           ajtónyitás érzékelők: ajtók kinyitásának, illetve a helyiségbe belépés érzékelésére alkalmas,
–           üvegtörés jelzők: bármilyen mechanikai sérülés éri az üveget, riasztás jelzést ad,
–           falbontás érzékelők: különféle speciális rezgésekre reagál.
Térvédelem
Lényege: éles üzemben a védett térben mindennemű illetéktelen mozgást jelez.
Eszközei:
–           infra és mikrohullámú érzékelők. Leggyakrabban használatos az ún. passzív infra mozgásérzékelő, melynek működése a tér hősugárzás-változásának érzékelésén alapul, és viszonylag olcsó eszköz.
–           kamerás felügyeleti rendszer. Ezek a rendszerek alkalmazhatóak mozgásérzékelésre is, és lehetőséget biztosítanak a távoli betekintésre is, így a tulajdonos – megfelelő internetkapcsolattal – a világ bármely pontjáról élőképen ellenőrizheti ingatlanát. A videokamerák képeit a korszerű távfelügyeleti diszpécserközpontok is fogadni tudják, így nagymértékben növelhető a riasztás jelzésre reagálás hatékonysága.

Mielőtt bármit is vásárolna – lehet az fizikai védelmi eszköz vagy elektronikai jelzőrendszer – lakásába vagy gépkocsijába, kérjük, vegye figyelembe ajánlásainkat:
Lehetőség szerint:
–           csak MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) által bevizsgált vagyonvédelmi eszközöket használjon,
–           a biztonsági eszközök és rendszerek telepítését csak olyan szakembertől vagy szakcégtől rendelje meg, amely rendelkezik az ehhez szükséges rendőrhatósági engedéllyel, mert ezt a hatályos jogszabály kötelező érvénnyel előírja,
–           csak olyan munkát rendeljen meg, amelyre a kivitelező biztonsági cég garanciát vállal, így biztosítható a jelzőrendszer működőképessége, és később is számon kérhető a hatékonysága.

Tanácsadásért forduljon bizalommal:
–           a rendőrség bűnmegelőzési szerveihez,
–           áldozat- és vagyonvédelmi irodákhoz,
–           a helyi polgárőrséghez vagy szerződéses biztonságtechnikai szolgáltató partneréhez

Nyaralók, hétvégi házak, hobbikertek védelme
Rendszeresen ellenőrizze az épületen található nyílászárókat. Lakat helyett szereltessen biztonsági zárakat. Értékesebb tárgyait (tévé, rádió, kerti gépek, stb.) távozásakor helyezze biztonságba, szállítsa lakására. Az ablakokat lássa el védőráccsal.
Lehetőség szerint alkalmazzon elektronikai jelzőrendszereket: riasztó- és kamerarendszert, tűz- és füstjelző rendszert. Ha nem tartózkodik ott huzamosabb ideig, lehetőségéhez mérten alkalmanként ellenőrizze, ellenőriztesse a területet, kertet, nyílászárók érintetlenségét. Tegye ezt meg a szomszédok telkével is, akik alkalmanként viszonozzák ezt Önnek.

GÉPKOCSI VÉDELME
–           Gépjárművét járó motorral soha ne hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül.
–           Parkoláskor lehetőleg olyan helyet válasszon, melyre rálát.
–           Ne hagyja a gépkocsiban értékeit, vagy olyan tárgyakat, melyek felkelthetik a tolvajok figyelmét.
–           Személyes iratait, a gépjármű okmányait és a tartalékkulcsot soha ne hagyja a gépjárműben.
–           A tetőcsomagtartón lévő csomagokat még rövid időre se hagyja őrizetlenül.
–           A gépkocsi elhagyásakor gondosan zárja be az ajtókat, és az ablakokon se hagyjon rést.
–           Szereltessen be riasztóberendezést.

VAGYONTÁRGYAK AZONOSÍTÁSI MŰVELETEI
Az azonosítási művelet célja, hogy elrettentse a betörőket és tolvajokat, segítséget nyújtson a rendőrségnek és a tulajdonosnak a lopott tárgyak azonosításánál. Könnyebb keresni azt, amiről tudjuk:
–           Mi a pontos neve, típusa?
–           Mi a száma?
–           Mennyi az értéke?
–           Hogy néz ki, milyen a színe?
–           Mikor jutottunk hozzá?
Ezért tartsa nyilván értékeit!
A betörők, tolvajok általában nem saját használatra lopnak értékes cikkeket, hanem értékesítésre. A könnyen azonosítható tárgyak elrettentik a betörőket. A rendőrség munkáját nagymértékben segíti, ha a tárgyakba szabályosan bevésik a tulajdonos nevét, címét. Az árucikkek állandó jellegű jelölésére leghatékonyabb szerszám a villamos védőceruza. Ez egyszerűen használható fémen, fán, műanyagon vagy üvegen.
Használata ajánlott a következő cikkeken: háztartási gépek, eszközök, híradástechnikai készülékek, számítógépek és tartozékaik, gépi szerszámok, fényképezőgépek, kamerák, fegyverek, hangszerek, pótkocsik, kerékpárok, motorkerékpár. A jelölés történhet még festékkel vagy vegytintával is.

Egyéb módszerek
Bundák, értékesebb ruhanemű
Jelölés hímzése a bélésbe, vagy jelölés eltávolíthatatlan tintával az arra alkalmas részeken.
Festmények
A vászon hátoldalán speciális tintával keresztbe írva, vagy kereten bevéső készülék alkalmazható.
Ezüst tárgyak, ékszerek
Nagyobb daraboknál bevéső készülék alkalmazható, kisebb ékszerek esetében célszerű ékszerész segítségét igénybe venni.
Antik műtárgyak, festmények, értékes ékszerek, porcelánok, kézi csomózású szőnyegek
Ajánlott színes fényképeket készíteni, egy sorozat képet a biztosítási nyilvántartáshoz kell csatolni, egy sorozatot banki letéti szekrénybe kell helyezni.
Minden vagyontárgyról, fontosabb iratról célszerű leltárt készíteni.

-

Fontos telefonszámok

Mentők         104
Tűzoltóság    105
Rendőrség    107
Segélyhívó    112

Telefontanú 06-80-555-111

Érdi Rendőrkapitányság
06-(23)-365-007
06-20-444-1277

Diósdi Rendőrőrs
06-(23)-381-004

Százhalombattai Rendőrőrs
06-(23)-354-288

Tárnoki Rendőrőrs
06-(23)-387-017

Érdi Polgárőrség
06-(23)-374-459
06-30-621-2579

Diósdi Polgárőrség
06-30-621-2580

Érdi Városrendészet (volt Közterület Felügyelet)
06-80-204-571
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
06-(23)-522-300

Diósd Polgármesteri Hivatal
06-(23)-545-550

Érd – Szomszédok Egymásért Mozgalom

Kiadják

Érdi Városi Polgárőr Egyesület
Macsotay Tibor elnök
2030 Érd, Fűtő utca 41.
2030 Érd, Viola u. 27.
Fax: 06-23-378-977                                Telefon: 06-20-939-2000
Telefon: 06-30-621-25-96                               Fax: 06-1-700-17-99
E-mail: polgarorseg@fbi.hu                        E-mail: info@preguard.hu
Web: www.erdipolgarorseg.hu                      Web: www.preguard.hu
Az Érdi Polgárőrség szerződött partnere

Szerkesztette
Macsotay Gergely
Horváth Zoltán
Szegedi Szabolcs

A szakmai anyag az Országos Polgárőr Szövetség SZEM Tagozata által készített
Bűnmegelőzési Tájékoztatójának felhasználásával került összeállításra.
Készült
2011. február 15.

 


.